Dokonalé škáry

Dokonalé škáry
ako zábrany

Dokonalé škáry

Odborne realizovaná štruktúra silikónovej škáry prispieva podstatnou mierou k zamedzeniu vzniku plesní. Profesionálny remeselník vytvaruje povrch tmelu tak, aby sa nevytvárali žliabky, a tým pádom nedochádzalo k hromadeniu vlhkosti. Spoločnosť OTTO CHEMIE má vo svojej ponuke nielen produkty na výplň škár, ale aj profesionálne výrobky na vyhladenie tmelu v škáre. Vyplachovacie prostriedky, ktoré sú populárne ako lacné vyhladzovacie prostriedky, nie sú veľmi vhodné, pretože veľmi často zanechávajú organické zvyšky bohaté na živiny, ktoré slúžia plesniam ako zdroj potravy.

Tmely s fungicídmi

Tmely
s fungicídmi

Tmely s fungicídmi

Výrobcovia tmelov pridávajú do silikónov pre sanitárne priestory väčšinou fungicídy. Tieto jedy proti hubám sú schopné zabiť pleseň, alebo minimálne zabrzdiť jej rast. Fungicídy sú však do tmelov pridávané len v malých množstvách, pretože samé o sebe predstavujú zdravotné riziko. A po nejakej dobe sa vymyjú, čo obmedzuje ich dobu účinku. Z tohto dôvodu nemôžu fungicídne prostriedky zabezpečovať trvalo bezpečnú ochranu a noví „osadníci“ si nájdu čoskoro nový životný priestor.

Čistenie a údržba škár

Pravidelná
údržba škár

Pravidelná údržba škár

Okrem perfektného spracovania rozhoduje o vzniku a usadení plesne predovšetkým správna hygiena miestnosti. Riaďte sa jednoduchými postupmi: veľké obklady zbavte vody stierkou, škáry po sprchovaní opláchnite čistou vodou a vysušte (postačí čistá handra). Ak chcete mať úplnú istotu, používajte jedenkrát do mesiaca OTTO Sprej proti plesniam, ktorý po potrebnom čase pôsobenia opláchnite čistou vodou. Okrem toho sa  kvôli dodatočnej dezinfekcii odporúča ošetriť povrch alkoholovým roztokom (napríklad denaturovaným liehom) s koncentráciou 70 - 80 %.

Pracovná škára


Pozor, pracovná škára!

Pracovná škára

„Pracovná škára je škára, ktorá je vystavená silnému pôsobeniu chemických a/alebo fyzikálnych vplyvov. Tmel, ktorou je vyplnená, sa kontroluje v pravidelných časových intervaloch a v prípade potreby sa obnovuje, aby sa zabránilo následným škodám“ - takto znie citácia zo stavebnej normy DIN 52 460. Pojmom pracovná škára sú označované pripojovacie škáry podláh a stien sanitárnych priestorov alebo dilatačné škáry medzi veľkými plochami obkladov a dlažby. Pracovné škáry však nie sú jednoznačne definované a nie sú ani súčasťou záruky. Ak sa na nich vyskytne pleseň, ani remeselníci ani architekt nie sú zodpovední za nedostatky.