Posudky pomôžu len ojedinele

Jedna príčina -
veľa trápenia

Napadnutie plesňami je problém, s ktorým v dnešnej dobe bojuje takmer každá stavba. Objavia ho väčšinou nájomníci alebo obyvatelia. Vinník sa častokrát nenájde: je ním investor, stavebná firma, výrobca tesniacich hmôt, remeselník, štát so svojimi zákonnými predpismi alebo samotní obyvatelia?  Len v zriedkavých prípadoch je možné nájsť jednoznačnú odpoveď. Odborné posudky objasnia celú záležitosť len málo a právne spory stoja veľa peňazí.

Zdravotné riziká z plesní

Zdravotné riziko
Pleseň

Množstvo štúdií dokazuje negatívne pôsobenie plesní na zdravie. Je podozrenie, že výtrusy a jedovaté produkty látkovej výmeny húb sú zodpovedné za spustenie a prehĺbenie respiračných ťažkostí, iritácií a alergických reakcií pokožky a pľúc. Stále nie je jasné, od akej koncentrácie vo vzduchu tieto problémy nastávajú. Osoby s podlomeným zdravím sa však považujú za veľmi ohrozené. Aj keď štúdie zatiaľ nepriniesli žiadne merateľné výsledky, na základe ktorých by mohlo dôjsť ku stanoveniu hraničných hodnôt, pleseň v interiéri je závažným hygienickým problémom, ktorý by sa mal vyriešiť pred vypuknutím ochorenia.

Poškodenie budovy

Strata hodnoty v dôsledku
napadnutia plesňami

Budova napadnutá plesňami stráca na hodnote. Už nepríjemný zápach a negatívny estetický dojem odradia prípadných záujemcov o kúpu alebo prenájom od ich rozhodnutia bez ohľadu na zdravotné riziká. Ak sa podhubiu podarí preniknúť hlbšie do podkladu budovy, pomôže už iba drahá renovácia.