Redakcja

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
D-83413 Fridolfing

Tel.: 0049 86 84-908-0
Faks: 0049 86 84-12 60
E-mail: info@otto-chemie.de
Internet: www.otto-chemie.com

Firma: Hermann Otto GmbH
Sąd rejestracyjny: Traunstein HRB 949
Dyrektorzy Zarządzający:  Matthias Nath, Johann Hafner

NIP: DE 131 557 452

Redakcja: Johann Hafner
Indeks: 01.01.2012

Niniejszym kategorycznie sprzeciwiamy się wykorzystaniu przez osoby trzecie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązkowej stopki redakcyjnej do wysyłania nie zamówionych wyraźnie materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron kategorycznie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład spamu.

Wskazówki

Z przyczyn technicznych kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od oryginalnych kolorów produktów.

Dokładne odwzorowanie kolorów znajduje się na naszych tablicach kolorów.

Znajdą Państwo następujące zarejestrowane znaki towarowe: Plexiglas® jest zastrzeżoną marką firmy Evonic-Röhm GmbH (Darmstadt), Makrolon® jest zastrzeżoną marką firmy Bayer AG (Leverkusen), Lexan® jest zastrzeżoną marką firmy SABIC Innovative Plastics (Bergen op Zoom), Styrodur® i Styropor® są zastrzeżonymi markami firmy BASF SE (Ludwigshafen), LEED® jest zastrzeżoną marką firmy U.S. Green Building Council (Washington D.C.), IVD® jest zastrzeżoną marką Zrzeszenia Przemysłowego Materiały Uszczelniające (Industrieverband Dichtstoffe e.V.) (Düsseldorf).

Informacje zawarte w plikach PDF mediów drukowanych są zgodne ze stanem w momencie złożenia do druku, patrz skorowidz.

Ze względu na różnorodność przypadków i warunków zastosowań naszych produktów w każdym przypadku konieczne jest wcześniejsze sprawdzenie i praktyczna weryfikacja wszystkich właściwości produktu ważnych dla danego celu zastosowania. Należy przy tym przestrzegać informacji zawartych w każdorazowo aktualnej karcie danych technicznych. Są one dostępne w aktualnie obowiązującej wersji na naszej stronie internetowej. Pomyłki i błędy w druku zastrzeżone.

Odpowiedzialność za treści

Treści naszych stron zostały przygotowane z największą starannością. Nie możemy jednak przejąć żadnej gwarancji za ich poprawność, kompletność i aktualność. Zgodnie z § 7 ust.1 ustawy o mediach elektronicznych (TMG) jesteśmy jako usługodawcy odpowiedzialni za własne treści zawarte na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami. Jednak zgodnie z §§ 8 do 10 ustawy o mediach elektronicznych (TMG) nie jesteśmy jako usługodawcy zobowiązani do monitorowania przekazanych lub zapisanych informacji obcych, ani badania okoliczności wskazujących na bezprawną działalność. Nie narusza to zobowiązań do usunięcia lub zablokowania wykorzystywania informacji zgodnie z przepisami ogólnymi. Odpowiedzialność w tym zakresie możliwa jest jednak dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku ujawnienia odpowiednich naruszeń prawa natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy również przejąć żadnej odpowiedzialności za te obce treści. Za treści stron powiązanych odpowiedzialny jest każdorazowo właściwy oferent lub operator tych stron.

Prawo autorskie

Treści przygotowane przez operatorów strony internetowej i dzieła znajdujące się na niniejszych stronach podlegają ochronie niemieckiego prawa autorskiego. Powielanie, edycja, rozpowszechnianie i każdy rodzaj ich wykorzystania poza granicami prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody odpowiedniego autora bądź twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszych stron dozwolone jest wyłącznie na użytek prywatny. Wykorzystanie komercyjne wymaga pisemnej umowy z autorem bądź twórcą. Jeżeli treści na niniejszej stronie nie zostały sporządzone przez użytkownika, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznakowane jako takie. Gdyby mimo to zwrócili Państwo uwagę na naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. W przypadku ujawnienia naruszeń prawa natychmiast usuniemy tego rodzaju treści.

Dane osobowe

Korzystanie z naszej strony internetowej możliwe jest z reguły bez podawania danych osobowych. Jeżeli na naszych stronach gromadzone są dane osobowe (na przykład nazwisko, adres lub adresy e-mail), odbywa się to, na ile to możliwe, zawsze dobrowolnie. Bez Państwa wyraźnej zgody dane te nie są przekazywane osobom trzecim.
Zwracamy uwagę na to, że przekazywanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Pozbawiona luk ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Google Analytics

(poniższy tekst bazuje na warunkach Google Analytics, punkt 8.1)

Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics, sieciowej usługi analitycznej Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa tzw. ciasteczek (ang. "cookies"), plików tekstowych, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Generowane przez ciasteczko informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) przekazywane są do serwera Google w USA i tam gromadzone. Google używa tych informacji, aby analizować Państwa korzystanie ze strony internetowej w celu tworzenia raportów dla operatora strony internetowej dotyczących aktywności na tej stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to nakazane przepisami prawa lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Mogą Państwo uniemożliwić instalację ciasteczek poprzez odpowiednie nastawienie swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku wykorzystanie wszelkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie może nie być możliwe. Korzystając z niniejszej strony internetowej zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Google danych zgromadzonych na Państwa temat w opisany wyżej sposób i w wymienionym wyżej celu.

Za pomocą rozszerzenia przeglądarki dostępnego pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl można w każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość, sprzeciwić się generalnemu gromadzeniu i zapisywaniu danych przez Google Analytics.

Operator strony internetowej nie przejmuje żadnej gwarancji za zmianę przepisów o ochronie danych osobowych i warunków korzystania Google. Z ich aktualną wersją można zapoznać się w każdej chwili na stronie http://www.google.com/policies.