Detailinformatie voor journalisten
U bent journalist en heeft vragen over het thema "Schimmel in de badkamer",
"Schimmelvermijding", "Fungitect® zilvertechnologie van OTTO" of over OTTO-producten?

Wij helpen u graag op korte termijn verder met informatie.
Neem in deze gevallen en bij verdere vragen contact op met
presse@otto-chemie.de