Expertises helpen nauwelijks

Een oorzaak
Veel betroffenen

Een besmetting met schimmels is een probleem waar tegenwoordig vrijwel elk gebouw te maken krijgt. Meestal wordt dit ontdekt door huurders of bewoners. Die melden dat bij de eigenaar. En dan begint meteen de zoektocht naar de schuldigen:
de opdrachtgever of het bouwbedrijf, de kitproducent, de ambachtsman, de staat met zijn voorschriften en verordeningen of misschien de bewoner zelf?  Een eenduidig antwoord daarop zal slechts in zeer zeldzame gevallen te geven zijn. Ook expertises brengen slechts in beperkte mate uitsluitsel en juridische touwtrekkerij kost veel geld.

Gezondheidsrisico schimmel

Gezondheidsrisico
schimmel

Talrijke onderzoeken tonen de negatieve gevolgen van schimmels op de gezondheid aan. Schimmels worden ervan verdacht via hun sporen en giftige stofwisselingsproducten klachten aan de ademwegen, en irritaties en allergische reacties van de huid en longen te veroorzaken of deze te versterken. Het is echter onduidelijk vanaf welke concentratie in de lucht klachten ontstaan. Men gaat er echter in ieder geval vanuit dat mensen met gezondheidsklachten of een zwakke gezondheid in het algemeen extra risico lopen. Ook wanneer de onderzoeken nog geen meetbare resultaten hebben opgeleverd die vastlegging van limieten mogelijk zouden hebben gemaakt, moge het duidelijk zijn dat schimmel in binnenruimtes een hygiënische probleem zijn dat opgelost zou moeten worden voordat er gezondheidsklachten optreden.

Schade aan de gebouwsubstantie

Waardeverlies door
schimmelgroei

Een gebouw waar zich schimmel genesteld heeft, laat zich - indien überhaupt al - alleen verkopen met duidelijke prijsverlagingen en is nauwelijks te verhuren. Onafhankelijk van het risico voor de gezondheid zullen de onaangename geur en het lelijke aanzicht mogelijke geïnteresseerden van een beslissing afhouden. En is het de schimmeldraden eenmaal gelukt dieper in de bouwsubstantie door te dringen, dan helpt alleen nog een dure sanering.